afmelden

afmelden
{{afmelden}}{{/term}}
cancel
voorbeelden:
1   zich afmelden check/sign (oneself) out; 〈leger〉 report off (duty)

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”